Behandling

Behandlingen syftar till att återställa rörelseapparatens funktion och omfattar manipulation/justering, mobilisering, mjukdelsterapi såsom massage, triggerpunktbehandling, stretch och traktion. Även kyla och värme används liksom egenövningar. Justering av leder är den behandlingsmetod som kiropraktorer har som första val och kompletterar ofta med mjukdelsbehandling.

Att justera en led innebär en snabb specifik töjning av den led som behandlas. När man justerar uppstår oftast ett knak. Det beror på att det bildas en gasbubbla i ledvätskan när man snabbt ökar undertrycket i ledet. Detta resulterar i att ledytorna separeras och man får en ökad rörlighet i leden. Man får också bättre nervfunktion både på den nivå man behandlar och på centrala nervsystemet. Vidare minskar smärtkänsligheten i huden och i de omgivande musklerna som också slappnar av.Det är en säker behandlingsform som kräver goda tekniska färdigheter.

Ungefär 65% får efter första behandling lite mer ömhet som oftast försvinner efter något dygn. Man kan också bli trött samt få huvudvärk. Har man symptom i armar och ben kan de öka, men det är ovanligt. Ofta märker patienten en ganska snabb förändring, men ibland går det långsammare. Huvuddelen av patienterna upplever en klar förbättring av sin livskvalitet och det är just det som jobbet som kiropraktor så givande.

Förebyggande behandling

Det är vetenskapligt bevisat att förebyggande behandling för ländryggsbesvär ger färre dagar med ryggvärk än de som söker hjälp först efter besvär uppstått. Det här visat också resultatet av en doktorsavhandling som en av mina kollegor gjorde hösten 2016. Och handen på hjärtat, visst är det roligare att gå till tandläkaren och inte ha hål, eller lämna in bilen på service innan den går sönder?